Modtagerstyret kommunikation – nøglen til at få dine budskaber igennem og gøre kunden til en loyal ven.

True Friends - et opgør med afsenderstyret kommunikation! Kommunikation bør svare til den situation, hvor to mennesker taler til hinanden. De indretter kommunikationen på modtagerens præmisser for at få mest muligt af sit budskab igennem. På den måde kan man klare to basale udfordringer. Det er blevet sværere at få nye kundegrupper i tale. Og det er blevet sværere at holde på de kunder man har. True Friends gør op med afsenderstyret kommunikation og tager med modtagerstyret kommunikation højde for modtagerens ønsker og forventninger. En dialog, der knytter kundegrupperne tættere og tættere til virksomheden og markedsførte produkter. En dialog, der skaber loyale kunderrelationer, og således gør kunden til en ven. Med en klassisk brandingkampagne har man tegnet billedet af sig selv 100% færdigt. Man kommer således ikke modtageren i møde med de oplevelser og holdninger, vedkommende sidder med omkring ens brand. Der appelleres til 100% enighed eller 100% uenighed. Kommunikationen bliver således et rent sats. Vil du vide mere om, hvordan vi takler modtagerstyret kommunikation, så kontakt os her.

Nothing found

No results were found. Please try again.